ჩვენს შესახებ

რადიო “აფხაზეთი”

საქართველოში 2016 წლიდან მაუწყებლობა დაიწყო რადიო ,, აფხაზეთმა”.
რადიო  გთავაზობთ საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სადისკუსიო, გასართობ გადაცემებს  როგორც ქართულ ასევე აფხაზურ  ენებზე.

რადიოს მიზანია საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და გასართობი გადაცემების შეთავაზება მსმენელისთვის.  ორენოვანი რადიო ძირითადად ქართულად  იმაუწყებლებს.

რადიო მაუწყებლობს   Fm 96.3 სიხშირეზე შემდეგ რეგიონებში:  სამეგრელო, აფხაზეთი,  გურია, აჭარა.  დაფარვის ზონაში ცხოვრობს 580.000 საქართველოს მოქალაქე.

მაუწყებლობა 24 საათი.

 

დაფარვის არეალი

dafarvis areali Radio AFXAZETI

 

licenzia B179_